Chính sách bảo mật

Địa chỉ website là: https://fighting.vn

Chúng tôi thu thập và lưu trữ điều gì

Nếu bạn tạo 1 tài khoản và mua hàng, website sẽ lưu lại tên, địa chỉ, email và số điện thoại, để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Chúng tôi sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, ví dụ, như:

    • Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn hàng mà bạn đã đặt
    • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại
    • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận
    • Thiết lập tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi
    • Gửi cho bạn tin nhắn khuyến mãi, nếu bạn nhận được chúng

Chú ý khi tạo mật khẩu phải dài và mạnh, trên 12 kí tự thì hệ thống mới xác nhận nha. Fighting ^^