Fighting – Lan toả năng lượng tích cực

Fighting là câu nói động viên, khích lệ tinh thần dành cho người khác hoặc chính mình, nghĩa là cố gắng lên, mạnh mẽ lên, chiến đấu nhé…..

Chúng tôi muốn tạo ra một thương hiệu có ý nghĩa, truyền tải thông điệp “cố lên bạn nhé!” đến mọi người… Với một chiếc áo mang hình ảnh và thông điệp ý nghĩa sẽ mang lại năng lượng tích cực cho người mặc và những người xung quanh…

Những câu nói khích lệ tinh thần bằng tiếng Anh có nghĩa gần giống fighting như:

1. Never give up : Đừng bao giờ bỏ cuộc

2. Never say die : Không bao giờ nói từ bỏ, tuyệt vọng

3. Come on, You can do it! : Cố lên! bạn làm được mà!

4. Believe in yourself : Hãy tin tưởng bản thân

5. Follow your dream : Hãy theo đuổi ước mơ

6. I’m rooting for you : Cố lên, tôi ủng hộ bạn

7. Nothing lasts forever : Chuyện gì cũng sẽ qua nhanh thôi

8. Everything will be fine : Mọi việc rồi sẽ ổn thôi

9. I trust you: Tôi tin bạn

10. Keep pushing : Tiếp tục cố gắng nhé

11. Do the best you can : Hãy làm tốt nhất những gì bạn có thể

12. I am always be your side = I will be right here to help you : Tôi luôn ở bên cạnh bạn

13. Keep going : Tiếp tục cố gắng nhé

14. If at first you don’t succeed…try and try again : Nếu lúc đầu bạn chưa thành công, hãy cố gắng và cố gắng lại thử xem

15. Look on the bright side : Hãy nhìn vào mặt tích cực nào

16. Lighten up : Tươi sáng lên

17. There is a light at the end of the tunnel : Phía cuối con đường hầm đen tối sẽ là ánh sáng chói chang của ngày mới

18.  After rain comes sunshine : Sau cơn mưa thì trời lại sáng

19. No pain, no gain : Không có nỗi đau thì không có sự trưởng thành

20. Everything will be ok : Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi