Fighting – Lan toả năng lượng tích cực

Fighting là câu nói động viên, khích lệ tinh thần dành cho người khác hoặc chính mình, nghĩa là: cố gắng lên! mạnh mẽ lên! chiến đấu nhé…

Thế nên, muốn động viên ai đó hoặc chính bản thân mình, bạn có thể viết là: fighting

hoặc tham gia cuộc thi muốn cổ vũ tinh thần của đồng đội, bạn có thể hét to: “Phai Tinh”

Những câu nói khích lệ tinh thần bằng tiếng Anh có nghĩa gần giống fighting như:

1. Never give up : Đừng bao giờ bỏ cuộc

2. Never say die : Không bao giờ nói từ bỏ, tuyệt vọng

3. Come on, You can do it! : Cố lên! bạn làm được mà!

4. Believe in yourself : Hãy tin tưởng bản thân

5. Follow your dream : Hãy theo đuổi ước mơ

6. I’m rooting for you : Cố lên, tôi ủng hộ bạn

7. Nothing lasts forever : Chuyện gì cũng sẽ qua nhanh thôi

8. Everything will be fine : Mọi việc rồi sẽ ổn thôi

9. I trust you: Tôi tin bạn

10. Keep pushing : Tiếp tục cố gắng nhé

11. Do the best you can : Hãy làm tốt nhất những gì bạn có thể

12. I am always be your side = I will be right here to help you : Tôi luôn ở bên cạnh bạn

13. Keep going : Tiếp tục cố gắng nhé

14. If at first you don’t succeed…try and try again : Nếu lúc đầu bạn chưa thành công, hãy cố gắng và cố gắng lại thử xem

15. Look on the bright side : Hãy nhìn vào mặt tích cực nào

16. Lighten up : Tươi sáng lên

17. There is a light at the end of the tunnel : Phía cuối con đường hầm đen tối sẽ là ánh sáng chói chang của ngày mới

18.  After rain comes sunshine : Sau cơn mưa thì trời lại sáng

19. No pain, no gain : Không có nỗi đau thì không có sự trưởng thành

20. Everything will be ok : Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi