Fighting – Áo thun thông điệp tích cực

Fighting là câu nói động viên, khích lệ tinh thần dành cho người khác hoặc chính bản thân mình, nghĩa là: cố gắng lên! mạnh mẽ lên! chiến đấu nhé… Chúng tôi muốn tạo ra một thương hiệu có ý nghĩa, truyền tải thông điệp: “cố lên bạn nhé!” đến mọi người… Với một chiếc áo […]