Fighting – Lan toả năng lượng tích cực

Fighting là câu nói động viên, khích lệ tinh thần dành cho người khác hoặc chính mình, nghĩa là cố gắng lên, mạnh mẽ lên, chiến đấu nhé….. Chúng tôi muốn tạo ra một thương hiệu có ý nghĩa, truyền tải thông điệp “cố lên bạn nhé!” đến mọi người… Với một chiếc áo mang […]